ypakp
ekka
 
   
 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν2101/1992, αποτελεί το πληρέστερο διεθνές κείμενο στον τομέα του Δικαίου Ανηλίκων και εμπεριέχει την πλέον ολοκληρωμένη νομική κατοχύρωση για τα δικαιώματα του παιδιού. Στο κείμενο της Σύμβασης γίνεται λόγος για δύο διαφορετικές κατηγορίες δικαιωμάτων: α) τα δικαιώματα που αναφέρονται στην ανάγκη των παιδιών για προστασία και φροντίδα, τα οποία υπαγορεύουν την υποχρέωση της πολιτείας για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και β) τα δικαιώματα που προωθούν τη συμμετοχή και αυτονομία των παιδιών. Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού αποτελεί ένα θεμελιώδες κείμενο, το οποίο θέτει τις βάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ειδικότερα, το Άρθρο 24 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ αναφέρεται στο δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασης. Το δικαίωμα αυτό καθορίζει μια σειρά από υποχρεώσεις για τα κράτη που υπογράφουν τη Σύμβαση:

  • Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δε θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης.
  • Τα Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για να μειώσουν τη βρεφική και παιδική θνησιμότητα.

Πρέπει να εξασφαλίζουν σε κάθε παιδί την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Πρέπει να αγωνίζονται κατά της ασθένειας και της κακής διατροφής.

Πρέπει να εξασφαλίζουν στις μητέρες την κατάλληλη περίθαλψη πριν και μετά τον τοκετό.

Πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά και τους γονείς για τα θέματα υγείας και διατροφής, για την υγιεινή του περιβάλλοντος και την πρόληψη των ατυχημάτων.

Πρέπει να αναπτύσσουν την προληπτική ιατρική φροντίδα και τις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού.

  • Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία, ώστε να επιτύχουν σταδιακά την πλήρη πραγματοποίηση του δικαιώματος στην υγεία(1).


Στη χώρα μας, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης για τον παιδικό πληθυσμό, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τα παιδιά με προβλήματα αναπηρίας, ψυχικής υγείας, ανάπτυξης. Τα Νοσοκομεία Παίδων και τα Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα υποδέχονται τα παιδιά που νοσούν και τους παρέχουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας.

Τα Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν σε διάφορους Δήμους προωθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ενάντια στη χρήση ουσιών. Τα Θεραπευτικά Προγράμματα σε διάφορες περιοχές της χώρας προσφέρουν ολοκληρωμένη θεραπεία σε εφήβους και νέους χρήστες ουσιών.

Αρκετές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχο-κοινωνικής φροντίδας, παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στα παιδιά και τους γονείς τους, συμπληρώνοντας τις δράσεις της πολιτείας.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού.

Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με στόχο την προώθηση του δικαιώματος του παιδιού για υγεία και ευημερία συνεχώς αυξάνουν και καλύπτουν σύγχρονους τομείς παρέμβασης. Οι διεθνείς συνεργασίες που προωθούνται τα τελευταία χρόνια κάνουν εφικτή την επιτυχημένη μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και ανοίγουν το δρόμο για μια σειρά πρωτοβουλιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παιδιών στο σύγχρονο κόσμο.

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα πρέπει να στοχεύσουν στην ανάπτυξη της παιδικής ευημερίας και στον περιορισμό των βλαπτικών προς τα παιδιά συμπεριφορών, προωθώντας μέτρα πρόληψης της βίας και στήριξης των γονέων.        

Όμως, βασικό μέλημα για το επόμενο διάστημα είναι η ενημέρωση των ίδιων των παιδιών για τα δικαιώματά τους και η εξοικείωσή τους με τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται σε περίπτωση παραβίασής τους.

 

(1) Για την απόδοση στα ελληνικά των Άρθρων της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ βλ. Πιτσελά, Α. (2001) Δίκαιο Ανηλίκων: Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής Αθήνα: Σάκκουλας

 
 
     
© 2008 About Youth

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ .|. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ .|. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ .|. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ .|. SITEMAP

by Labrouli's creative