ypakp
ekka
 
   
 

Μεταναστευτική Πολιτική

Α) Άδειες διαμονής:

Β) Πρόσβαση των αλλοδαπών στην εκπαίδευση

Γ) Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Δ) Ο Νέος Μεταναστευτικός Νόμος

πληροφορίες/sites

top

Α) Άδειες διαμονής:

Κάθε αλλοδαπός για να έρθει και να παραμείνει στην Ελλάδα, χρειάζεται τη σχετική άδεια από το κράτος. Αν εξαιρέσουμε τους πρόσφυγες που εντάσσονται σε μια ειδική κατηγορία, όλοι οι υπόλοιποι αλλοδαποί/μετανάστες πρέπει να κατέχουν μια από τις παρακάτω άδειες για να μείνουν νόμιμα στη χώρα.

Άδεια διαμονής:

 • για παροχή εξαρτημένης εργασίας
 • για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου
 • για παροχή εποχιακής εργασίας
 • για λόγους σπουδών
 • για άσκηση ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας
 • για οικογενειακή συνένωση
 • για αλλοδαπό σύζυγο Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • για άλλους λόγους (π.χ. προσωπικό αλλοδαπών εταιριών ή μελών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων ή τσίρκο)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαμονής και της άδειας εργασίας υποβάλλονται στα γραφεία των κατά τόπους Νομαρχιών και Κέντρο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών του Δήμου Αθηναίων, όπου ελέγχονται και παραλαμβάνονται οι αιτήσεις και τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής.

top

Β) Πρόσβαση των αλλοδαπών στην εκπαίδευση:

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου 2910/01, υποχρεωτικά τα παιδιά των αλλοδαπών, που βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία, παρακολουθούν την εννιάχρονη εκπαίδευση που προβλέπει το Σύνταγμα για τα παιδιά των Ελλήνων.

Για την εγγραφή αλλοδαπών ανηλίκων στα δημόσια σχολεία, απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους Έλληνες δικαιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, γίνονται δεκτά και τα παιδιά αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη παραμονή τους σε αυτήν.

Επίσης, οι αλλοδαποί που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση όπως και οι ημεδαποί.

Τέλος, στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση-Επαγγελματική Κατάρτιση του Ο.Α.Ε.Δ, πραγματοποιούνται προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για ειδικές κοινωνικές ομάδες (π.χ. μετανάστες, πρόσφυγες), με την προϋπόθεση να έχουν κάρτα ανεργίας. Για όσους δε διαθέτουν την κάρτα αυτή, υπάρχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που καλύπτουν το κομμάτι της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Υπηρεσίες για Εκπαίδευση Αλλοδαπών:

 • Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ.
  Πειραιώς 52, Αθήνα, Τηλ. 210 5288461, 210 5288456
 • Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
  Δωδεκανήσου 6, Καλαμάκι, Τηλ. 210 9919040, 210 9919045
 • Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
  Αχαρνών 417, Αθήνα, Τηλ. 210 2530334, 210 2584804
 • Εθελοντική Εργασία Αθήνας
  Πάτμου 75, Πατήσια, Τηλ. 210 3302182
 • Διαπολιτισμικό Κέντρο «ΠΥΞΙΣ»
  Σολωμού 25, Εξάρχεια, Τηλ. 210 3814710
top

Γ) Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση:

Δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και στις παροχές έχουν μόνο οι νόμιμοι αλλοδαποί, δηλαδή, όσοι είναι κάτοχοι άδειας διαμονής και εργασίας και έχουν βιβλιάριο ενσήμων και υγείας.

Οικογενειακό βιβλιάριο υγείας χορηγείται στα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου αλλοδαπού, εφόσον ο ίδιος έχει (όπως και ο Έλληνας) συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, συνήθως από 50-80 ημέρες και εισφορές σε ασφαλιστικό φορέα).

Στους αλλοδαπούς που δε βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, δενεπιτρέπεται να προσφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία από φορείς του δημοσίου. Εξαιρούνται τα Νοσοκομεία, όταν πρόκειται για αλλοδαπούς που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία και για ανήλικα παιδιά.

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
που παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ ιατρική βοήθεια:

 • PRAKSIS - Πολυϊατρεία
  - Αθήνα: Παιωνίου 5, Τηλ. 210 2813704
  - Θεσσαλονίκη: Αρκαδιουπόλεως 1 & Αγ. Δημητρίου, Τηλ. 2310 556145
 • Γιατροί του Κόσμου: Ανοιχτά Πολύϊατρεία Αθήνας-Θεσσαλονίκης
  - Αθήνα: Σαπφούς 12, Τηλ. 210 3213150,
  - Θεσσαλονίκη: Ι. Δραγούμη 65, Τηλ. 2310 566641
  Τηλεφωνική Γραμμή: 801 100 0100
 • Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής Περίθαλψης 
  Πλουτάρχου 10, Αθήνα, Τηλ. 210 7221707, 210 2682685, 210 3424024
top

Δ) Ο Νέος Μεταναστευτικός Νόμος:

Σύμφωνα με το μεταναστευτικό Νόμο 3386/2005 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3536/2007) τα ανήλικα παιδιά και οι σύζυγοι όσων μεταναστών διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για δύο τουλάχιστον χρόνια, δικαιούνται να πάρουν άδεια διαμονής (οικογενειακή επανένωση), εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (απόδειξη της οικογενειακής σχέσης, πρόθεση συγκατοίκησης, επαρκές προσωπικό εισόδημα και πλήρης ασφάλιση ασθενείας των γονέων). Η άδεια δίνεται αρχικά για ένα έτος και ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

Όσα παιδιά έχουν πάρει την παραπάνω άδεια διαμονής, μπορούν όταν ενηλικιωθούν (συμπληρώσουν τα 18 έτη) να πάρουν αυτοτελή άδεια διαμονής για ένα χρόνο, που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι να συμπληρώσουν τα 21 έτη.

Άδεια διαμονής μπορούν, επίσης, να πάρουν όσοι μετανάστες διέμεναν μέχρι την 31/12/2004 και εξακολουθούν να διαμένουν από τότε στην Ελλάδα χωρίς έγγραφα, αν αποδείξουν ότι:
-έχουν εγγράψει το παιδί τους σε δημόσιο σχολείο πριν από την 31/12/2004
-το παιδί τους γεννήθηκε στην Ελλάδα μέχρι την 31/12/2004 και ο άλλος σύζυγος διαμένει νόμιμα.
Η άδεια αυτή μπορεί να δοθεί στο γονέα που πληρεί τις προϋποθέσεις και επεκτείνεται και στον άλλο γονέα και τα ανήλικα παιδιά τους.

Τέλος, όσοι μετανάστες διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για δέκα συνεχή χρόνια, μπορούν να πάρουν άδεια διαμονής αορίστου χρόνου. Η άδεια αυτή δίνεται και στα ενήλικα, άνω των 21 ετών, μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος και παιδιά), εφόσον και αυτά διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για δέκα συνεχή χρόνια.

[Σημειώνουμε ότι το κείμενο αυτό επιχειρεί μια σύντομη καταγραφή των ρυθμίσεων του μεταναστευτικού Νόμου για τις προϋποθέσεις διαμονής των ανήλικων παιδιών των μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα. Η καταγραφή αυτή δεν μπορεί παρά να περιορίζεται σε βασικές ρυθμίσεις του νόμου. Για να έχετε πιο αναλυτική ενημέρωση θα πρέπει να απευθύνεστε στους φορείς που παραθέτουμε παρακάτω].

Νομική Στήριξη Μεταναστών & Προσφύγων:

 • Συνήγορος του Πολίτη - Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού
  Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τηλ. 210 7289600,
  Τηλεφωνική Γραμμή: 800 11 32000
  www.0-18.gr
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας
  3ης Σεπτεμβρίου 48β, Τηλ. 210 8836917-8
 • Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
  Δωδεκανήσου 6, Άνω Καλαμάκι, Τηλ. 210 9919040
 • ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
  Δεριγνύ 6 & Γ' Σεπτεμβρίου, Τηλ. 210 8259880
  www.arsis.gr
 • Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών
  Τσαμαδού 13, Εξάρχεια, Τηλ. 210 3813928
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
  Σολωμού 25, Εξάρχεια, Τηλ. 210 3320000

top

Για περισσότερες πληροφορίες σε όλα τα θέματα
μπορείτε να δείτε και τα ακόλουθα
sites στο διαδίκτυο:


 
 
     
© 2008 About Youth

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ .|. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ .|. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ .|. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ .|. SITEMAP

by Labrouli's creative